Cyrkiel Maped Study 150 z ołówkiem automat. 119430