Cyrkiel Maped Prcission-zerownik pud. z zaw. 291010